Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom 2014. – 2020.

U skladu s člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine RH“, broj 94/13) objavljuje

JAVNI UVID NA PRIJEDLOG  PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CRNAC ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO  2020. GODINE

1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Općine Crnac izrađen od strane   Eko Adria d.o.o. Pula  izložen je na javni uvid
svakog   radnog dana od 07:00 do 15:00 sati u trajanju od 30 dana, sa početkom od 03. prosinca  2014. godine do 03. siječnja 2015. godine za područje Općine Crnac:

Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac, Vijećnica Općine Crnac

2. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog Plana gospodarenja otpadom od 2014. do 2020. godine Općine Crnac  građani i udruge mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na adresi navedenoj u točci 1. ove  objave.

3.  Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog Plana gospodarenja otpadom od 2014. do 2020. godine Općine Crnac    za vrijeme trajanja javnog uvida tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe pismenim putem dostavljaju putem urudžbenog protokola Jedinstvenog upravnog odjela Općine Crnac.

3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi, prijedloga i mišljenja. U protivnom, neće se uzeti u obzir.

4. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su sudionici dali u roku stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela općine Crnac   obraditi će s izrađivačem plana.

5. POZIVAMO SVE SUBJEKTE U PROSTORU I GRAĐANSTVO DA SVOJIM SUDJELOVANJEM U JAVNOJ RASPRAVI DAJU PUNI DOPRINOS.

Prilog:

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Općine Crnac.pdf