Popis udruga s odobrenim sredstvima od strane Općine Crnac

Donosi se Odluka o financiranju projekata / programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Crnac nakon raspisanog Natječaja , otvaranja ponuda i bodovanja Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata kako slijedi:

1. DVD-u Veliki Rastovac odobrava se za pod 1) kulturne manifestacije –Naziv Projekta pod b) „Kobasicijada Veliki Rastovac 2016“ iz Proračuna Općine Crnac 5.000,00 kuna.

2. DVD-u Crnac odobrava se za pod 1) kulturne manifestacije – Naziv Projekta pod a) „Poklade Crnac 2016“ iz Proračuna Općine Crnac 12.000,00 kuna.

3. Udruzi hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Policijske postaje Orahovice 1990-1991. odobrava se za pod 5) udruge proistekle iz Domovinskog rata – Naziv Projekta – Obilježavanje 25. obljetnica oslobođenja privremeno okupiranih područja bivše općine Orahovica (15.12.2016) iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.
Odobrava se za Projekt Obilježavanje 26. obljetnice dragovoljnog uzimanja oružja prve grupe pričuvnih policajaca (18.10.1990) iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.
Odobrava se za redovan rad Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica 1990-1991. iznos iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.

4. Udruzi hrvatskih branitelja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Orahovica odobrava se za pod 5) udruge proistekle iz Domovinskog rata Naziv Projekta „Korak po korak do ostvarenog cilja“ iznos iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.

5. Hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata Orahovica odobrava se za pod 5) udruge proistekle iz Domovinskog rata. Naziv Projekta „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“ iznos iz Proračuna Općine Crnac 2.000,00 kuna.

6. Udruzi „Jaglac“ Orahovica odobrava se za pod 3) socijalna i zdravstvena skrb. Naziv Projekta Moj put do „Jaglaca“ iznos iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.

7. Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja VPŽ Orahovica odobrava se za pod 5) udruge proistekle iz Domovinskog rata naziv Projekta Memorijalna utrka Kokočak – Orahovica iznos iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.

8. Udruzi “Cer” Crnac za redovan rad udruge odobrava se iznos iz Proračuna Općine Crnac 2.000,00 kuna.

9. Udruzi “Lipe” Veliki Rastovac za redovan rad udruge odobrava se iznos iz Proračuna Općine Crnac 2.000,00 kuna.

10. NK „Munja“ Veliki Rastovac za redovan radu udruge odobrava se iznos iz Proračuna Općine Crnac 100.000,00 kuna.

11. NK „Munja“ Veliki Rastovac odobrava se za pod 1) kulturne manifestacije- naziv Projekta pod c) Memorijalni turnir Josip Klobučar i Vlado Golik 2016. iznos iz Proračuna Općine Crnac 25.000,00 kuna.

12. NK “Crnac” Crnac za redovan radu udruge odobrava se iznos iz Proračuna Općine Crnac 100.000,00 kuna.

13. Udruzi za pomoć osobama s invaliditetom Orahovica odobrava se za pod 3) socijalna i zdravstvena skrb. Naziv Projekta „Svaki dan smo jači“ iznos iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.

14. Udruga ŠRU “Karas” Crnac za redovan rad udruge odobrava iznos iz Proračuna Općine Crnac 3.000,00 kuna.

15. Lovačkoj udruzi “Srnjak” Crnac-Rastovac odobrava se za redovan rad udruge iznos iz Proračuna Općine Crnac 6.000,00 kuna.

16. Lovačkoj udruzi “Kuna” Rastovac – Crnac odobrava se za pod 3) socijalna i zdravstvena skrb. Naziv projekta Kočijada – vožnja konjskom zapregom iznos iz Proračuna Općine Crnac 1.000,00 kuna.
Članak 2.

Odobrena sredstva za provedbu nominiranih projekata bit će isplaćena, sukladno proračunskim mogućnostima Općine Crnac na žiro-račune udruga, isključivo nakon ispunjenih kriterija kako slijedi:

sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između udruge kojoj su sredstva odobrena i Općine Crnac,
sredstva će biti isplaćena nakon što se obave provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika/primatelja odobrenih financijskih sredstava.

Članak 3.

Udruge iz članka 1. ove Odluke obvezuju se dostaviti Općini Crnac izvješće o utrošku sredstava/realizaciji projekta.

Članak 4.

Udrugama iz članka 1. ove Odluke odobrena sredstva isplaćivati će se sukladno Proračunskim mogućnostima Općine Crnac.

Članak 5.

O svim naknadno pristiglim zamolbama/zahtjevima za odobravanjem financijskih potpora odlučivat će načelnik Općine Crnac sukladno proračunskim mogućnostima Općine Crnac posebnom odlukom.

Članak 6.

Provedbu ove Odluke izvršit će Jedinstveni upravni odjel Crnac .

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Crnac i na web-stranicama Općine Crnac:

OPĆINA CRNAC
NAČELNIK

Klasa:402-04/16-01/02 NAČELNIK OPĆINE CRNAC:
Urbroj:2189-13/16-01/ 01 Mato Damjan
Crnac, 10. veljače 2016.