Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC

Klasa:021-05/2015-01/ 11
Urbroj:2189-13/2015-01/01

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac,  s a z i v a m    16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 11. prosinca   2015. godine ( petak) s početkom u  12,00 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa  15.  sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Drugih  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Crnac za 2015. godinu i projekcije za 2016. i  2017. godinu   i
– Plan razvojnih programa Općine Crnac za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,
– Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine         Crnac za 2015. godinu,
– Druge  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na     području Općine Crnac za 2015. godinu,
– Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Crnac za 2015. godinu,
– Prve  Izmjene i dopune programa utroška sredstava naknade  za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu,
– Druge  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Crnac   za 2015. godinu,
–  Druge  Izmjene i dopune Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu,
– Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Crnac za 2015.  godinu,
– Druge Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Crnac za 2015. godinu,
– Druge Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
– Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Crnac za 2016. godinu,
– Program utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu

4. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu i
– Plan razvojnih programa Općine Crnac za 2016. godinu i projekcija Plana razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu,
–  Program javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Crnac za 2016. godinu
–  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Crnac za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u školstvu   Općine Crnac za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Crnac za 2016. godinu,
–  Program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Crnac za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u sportu na području Općine Crnac  za 2016. godinu,
– Program održavanja komunalne infrastrukture   na području Općine Crnac za 2016. godinu,
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac  za 2016. godinu,
– Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu,
– Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
– Program javnih potreba u civilnoj zaštiti na području Općine Crnac za 2016.
– Program utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu,
– Program utroška sredstava za 2016. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu,
6. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Crnac,
7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu imovine u vlasništvu Općine Crnac,
8. Razmatranje  i usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Crnac u 2015. godini,
9. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Crnac u 2016. godini,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.