Uređenje vodotoka Bukavac u Crncu

Na području općine Crnac u tijeku je nekoliko radova, a jedan od najvažnijih je svakako uređenje vodotoka. Trenutno je u tijeku uređenje vodotoka Bukavac kroz Crnac:

– Vrijednost ove investicije je 520 tisuća kuna, a zajednički je financiraju Općina Crnac i Hrvatske vode. Cilj uređenja je sigurnost življenja naših sumještana, dakle zaštita od mogućih poplava, ali isto tako i samo uređenje središta općine. – rekao je načelnik općine Crnac Mato Damjan.