Odluka o isplati božićnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine

Na temelju članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013), Načelnik Općine Crnac dana 13. prosinca 2016. godine donosi

O D L U K U o isplati božićnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine

I

Osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama, te umirovljenicima koji primaju do 1.500,00 kuna mirovine, uoči Božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 100,00 kuna.
Božićnica će se isplaćivati od 19. do 22. prosinca 2016. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Crnac za 2016.

II

Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu božićnice na način utvrđen u stavku I ove Odluke, dužni su prilikom isplate službenoj osobi dostaviti osobnu iskaznicu, OIB, zadnji odrezak od mirovine ili socijalne pomoći, a nezaposlene osobe dokaz da su prijavljene na HZZO-u.

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Crnac.

Klasa:022-05/16-01/50 NAČELNIK OPĆINE CRNAC:
Urbroj:2189-13/16-01/01

Crnac, 13. prosinca 2016.