Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Crnac za 2017. godinu

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) , Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj: 6/2015), te članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013) Načelnik Općine Crnac dana 17. siječnja 2017. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2017. GODINU

Javni natječaj za udruge za 2017. godinu

OBRAZAC A

OBRAZAC B

OBRAZAC C