U utorak 03. listopada 2017. g. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac.

Usvojene su slijedeće točke dnevnog reda:

 1. Izvod zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
 2. Poslovnička Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Crnac,
 3. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 4. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 5. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 6. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 7. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 8. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 9. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. godine,
 10. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. godine,
 11. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. odine,
 12. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. godine,
 13. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 14. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 15. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 16. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Crnac za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine,
 18. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Crnac,
 19. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa općine Crnac,
 20. Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strateškog programa razvoja Općine Crnac za razdoblje 2017 – 2020.
 21. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Crnac za 2017.,
 22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti i prijevare,
 23. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o izboru Komisije za javnu nabavu Općine Crnac,
 24. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Crnac,
 25. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza građana s područja Općine Čađavica,
 26. Odluka po pristiglim zamolbama NN MONTING d.o.o. Crnac i PG RENATO Crnac za kupnju nekretnina u vlasništvu općine Crnac,
 27. Informacija o prijavljenoj šteti od elementarne nepogode za područje Općine Crnac,