4. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac (Službeni glasnik Općine Crnac broj: 6/09, 1/13 i 10/17), s a z i v a  se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac za 30. siječnja 2018. godine ( utorak ). Sjednica će se održati u vijećnici  Općine Crnac s početkom u 19,00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I    R E D

 

  1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu za  prestanak mirovanja mandata člana Općinskog vijeća Općine Crnac,
  2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
  3. Aktualni sat,
  4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Crnac,
  5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
  6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Crnac za 2018. godinu,
  7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
  8. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Općine Crnac.Molimo vijećnike da se obavezno odazovu  u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijeste na broj telefona: 683-072.