9. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac (Službeni glasnik Općine Crnac broj: 6/09, 1/13 i 10/17), predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za 29. studenog 2018. g. godine ( četvrtak ). Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Proračuna Općine Crnac za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Crnac za 2019. godinu
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje:
a. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za 2019. godinu,
b. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za 2019. godinu,
c. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na području općine Crnac za 2019. godinu,
d. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području općine Crnac za 2019. godinu,
e. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Crnac za 2019. godinu,
f. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Crnac za 2019. godinu,
g. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Crnac za 2019. godinu,
h. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u školstvu na području općine Crnac za 2019. godinu,
i. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Crnac za 2019. godinu,
j. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu na području općine Crnac za 2019. godinu,
k. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Crnac za 2019. godinu,
l. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Crnac za 2019. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Crnac za 2019.,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu potraživanja i obveza,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja općine Crnac iz 2017.,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Orahovica.

 

Molimo vijećnike da se obavezno odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijeste na broj telefona: 683-072.