Odluka o rezultatima izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine

Crnac, 06.05.2019. u 11:35 h

odluka o rezultatima izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine – Općina Crnac