Obavijest u upisu djece – DV Lipa, Područni odjel Veliki Rastovac

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021.

 

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „LIPA“ Čađavica, odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Obavještavamo da je za upis u programe Dječjeg vrtića „Lipa“, Područni odjel Veliki Rastovac zaprimljeno ukupno 17 prijava, te da su upisana sva prijavljena djeca.

Međusobna prava i obveze korisnika usluga/roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića “Lipa” biti će regulirana Ugovorom.

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „LIPA“ Čađavica