Općina Crnac predala prijavu za izgradnju doma u naselju Milanovac

Na prijedlog načelnika općine Crnac Mate Damjana Općinsko vijeće Općine Crnac Odlukom je dalo suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Naziv ulaganja je: GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE -DRUŠTVENI DOM MILANOVAC.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.336.248,38 kuna sa PDV-om. Vrijednost projekta sastoji se iz troškova izgradnje i opremanja te općih troškova.

Planiranim projektom planira se izgradnja društvenog doma u naselju Milanovac, na području općine Crnac, koji uključuje građevinsko-obrtničke radove, električne instalacije, vodovod i odvodnju, plin, grijanje i klimatizaciju, opremanje doma, aktivnosti pripreme dokumentacije (izrada glavnog projekta), troškove pripreme dokumentacije, troškove nadzora i provedbe projekta. Opći cilj projekta je izgradnja društvenog doma GBP površine 230,72 m2 koji će doprinijeti poboljšanju i razvoju infrastrukture koja će omogućiti kreiranje slobodnog vremena, kulturnog i ostalog djelovanja stanovnicima Milanovca te pružiti korištenje doma u potrebne svrhe. Novo izgrađeni dom udovoljiti će potrebama stanovnicima lokalne zajednice te pružiti udrugama djelovanje i provedbu aktivnosti.