Proglašena je prirodna nepogoda na području Općine Crnac – TUČA

„Za prijavu šteta od prirodne nepogode“ na propisanom obrascu EN-P.
Uz prijavu je potrebno dostaviti:
presliku osobne iskaznice
podatak o OIB-u
kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu
kopiju LISTA B Prijave površina za 2021. godinu
kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun
dokaz o vlasništvu objekta i vozila
Prijaviti se mogu oštećenja na svim poljoprivrednim kulturama, gospodarskim i stambenim objektima te vozilima.
PRIJAVE SE ZAPRIMAJU DO 26. SRPNJA 2021. do 14,00h
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Crnac na broj 033/683-072 ili opcina.crnac@vt.t-com.hr
Zbog epidemije COVID-19 molimo da obavezno ponesete masku, zbrojene površine te kopirani LIST A I LIST B Zahtjeva za potporu.

OBRAZAC EN-P

Odluka o proglašenju