Obavijest o provođenju deratizacije

Tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, provesti će sustavnu preventivnu deratizaciju na području Općine Crnac u razdoblju od       02. do 05. studenog 2021.g.

Obavijest_deratizacija_Općina Crnac

Operativni plan_deratizacija_Općina Crnac