JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2022. GODINU

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) , Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj: 6/2015), te članka 54. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2019, 2/2019, 1/2020, 2/2021.) Načelnik Općine Crnac dana 11. siječnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA
OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2022. GODINU

 

Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac. Sve prijave poslane poštom s datumom 10. 02. 2022. godine  bit će razmatrane sukladno  ovom Javnom natječaju.

 

U nastavku tekst poziva:

 

Javni poziv za udruge za 2022.

Javni poziv za udruge za 2022. godinu