Odluka o oslobađanju plaćanja usluga vrtića za mjesec lipanj 2022. godine

KLASA: 601-01/22-01/01

URBROJ: 2189-13-02-22-5

CRNAC, 01. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 54. Statuta Općine Crnac (Službeni glasnik br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.)  i Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (KLASA:  402-05/22-01/42), načelnik Općine Crnac, donosi

 

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA USLUGA VRTIĆA ZA MJESEC LIPANJ 2022. GODINE

 

 

Članak 1.

Općina CRNAC i Središnji državni ured za demografiju i mlade zaključili su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini KLASA: 402-05/22-01/42.

 

Članak 2.

Ovom Odlukom roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac oslobađaju se obveze plaćanja usluga korištenja vrtića za mjesec lipanj 2022. godine.

 

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac za provedbu ove Odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Dječjeg vrtića „Lipa“ i Općine Crnac.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Mato Damjan

 

 

SOpcina Crn22060219270