OBAVIJEST – šteta od olujnog vjetra praćenog tučom

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Crnac da je župan Virovitičko – podravske županije donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih naletima olujnog vjetra praćenog tučom za područje Općine Crnac na stambenim i gospodarskim objektima na kojima je moguće utvrditi nastalu štetu.

Štete se mogu prijaviti na obrascima EN – P koji se mogu podići u prostorijama Općine.

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, obrazac izjave da objekti nisu osigurani, dokaz legalnosti objekta ( preslika građevinske dozvole ili preslika rješenje o izvedenom stanju, ili preslika uporabne dozvole ili preslika uvjerenja da su objekti izgrađeni prije 1968. godine, ili preslika neslužbena kopija vlasničkog lista u kojem izvršena zabilježba da je objekt legalan ).

Ispunjeni obrasci predaju se u Općini najkasnije do 03. listopada 2022. godine.

OPĆINA CRNAC

obavijest – olujni vjetar