Author Archives: admincrnac

Održana sjednica Općinskog vijeća općine Crnac

Članovi Vijeća općine Crnac održali su redovnu 24. Sjednicu, a u sklopu Aktualnog sata na pitanje vijećnika Ive Marka o pokretanju male škole na području općine Crnac, načelnik Mato Damjan odgovorio kako Općina ima u planu u narednoj školskoj godini pokrenuti malu školu te je na Vijeću i donesena Odluka da se sredstva za tu namjenu osiguraju kroz rebalans Proračuna. ...

Read More »

Dnevni red za 24. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 03. ožujka 2017. godine (petak) s početkom u 18,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac. Za sjednicu se predlaže slijedeći: D N E V N I R E D: 1. Usvajanje Izvoda ...

Read More »

Poklade Crnac 2017. – Program

Read More »

Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Crnac za 2017. godinu

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) , Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima ...

Read More »

Odluka o iznosu jednokratne pomoći za rođenje djeteta

Na temelju članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi Klasa: 551-01/2011-01/03, Urbroj: 2189-13/2011-01/01, od 15. prosinca 2011. godine, te članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013) od 15. prosinca 2011. godine, načelnik Općine Crnac dana 02. siječnja 2017. godine , donosi ODLUKU o iznosu jednokratne pomoći za rođenje djeteta Članak 1. Sukladno članku 14. Odluke o socijalnoj ...

Read More »

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Crnac za 2017. godinu

Na temelju članka 7. stavka 2 . Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 40. Statuta Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac 01/013), načelnik Općine Crnac, donosi O D L U K U o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Crnac za 2017. godinu Članak 1. ...

Read More »

Božićna čestitka načelnika Mate Damjana

Read More »

U Starom Petrovom Polju postavljena prva led ulična rasvjeta na području općine Crnac

Općina Crnac realizirala je još jedan od niza projekata za sigurnost mještana svoje općine. U Starom Petrovom Polju tako je postavljena prva led rasvjeta na području općine, a to je, također jedna od prvih na širem orahovačkom području. Odrađena je rekonstrukcija niskonaponske mreže i postavljanje prve led rasvjete na području općine te će Staro Petrovo Polje tako ostati zapamćeno po ...

Read More »

Odluka o isplati božićnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine

Na temelju članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013), Načelnik Općine Crnac dana 13. prosinca 2016. godine donosi O D L U K U o isplati božićnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine I Osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama, te umirovljenicima koji primaju do 1.500,00 kuna mirovine, uoči Božićnih ...

Read More »

Vijećnici općine Crnac usvojili Proračun za 2017. godinu

Vijećnici općine Crnac održali su svoju 23. sjednicu u ovom sazivu pod predsjedanjem predsjednika Zdenka Čape. Nakon uvodnog Aktualnog sata, donijeta je Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu. Prihodi i primici su utvrđeni u ukupnom iznosu od 4.821.465,00 kuna, što je manje za 12.209,00 kuna ili 0,26%, a rashodi i izdaci, uključujući i financijski rezultat iz ...

Read More »