Author Archives: admincrnac

Na svečanoj sjednici povodom Dana općine Crnac uručena godišnja javna priznanja

Polaganjem vijenaca pod spomenik poginulim hrvatskim braniteljima i svečanom sjednicom Općinskog vijeća u Crncu je proslavljen Dan Općine Crnac i blagdan općinskog zaštitnika sv. Ivana Krstitelja. Otvarajući svečanu sjednicu, brojne goste i uzvanike, među kojima su bili Josip Đakić, saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e, Josip Nemec, gradonačelnik Orahovice, načelnici općina, predstavnici gospodarskog i javnog života, pozdravio je Zdenko Čapo, predsjednik ...

Read More »

Dnevni red za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 04. lipnja 2016. godine (subota ) s početkom u 20,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac. Za sjednicu se predlaže slijedeći: D N E V N I R E D: 1. Usvajanje ...

Read More »

IZVJEŠĆE o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Crnac za 2015. godinu

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 30. Statuta Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj 01/2013) Načelnik Općine Crnac dana 18. ožujka 2016. godine, donijelo je IZVJEŠĆE o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Crnac za 2015. godinu 1.UVOD Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (»Narodne novine« broj 46/ 02), ...

Read More »

Sajam poslova u Virovitici održat će se 12. travnja u Restoranu LORD

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica organizira 9. Sajam poslova koji će se održati 12. travnja 2016., u Restoranu LORD u Virovitici, Vukovarska cesta 13 u trajanju od 11.00 do 15.00 sati. Sajam poslova ima za cilj omogućiti bolju usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada kao i jačanje partnerstva za zapošljavanje svih aktera koji na bilo koji način ...

Read More »

Donešena odluka o isplati uskrsnice socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima

Na temelju članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013), Načelnik Općine Crnac dana 18. ožujka 2016. godine donosi O D L U K U o isplati uskrsnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine I Osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama, te umirovljenicima koji primaju do 1.500,00 kuna mirovine, uoči Uskrsnih ...

Read More »

Dnevni red za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 17. ožujka 2016. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac. Za sjednicu se predlaže slijedeći: D N E V N I  R E D: 1. Usvajanje Izvoda ...

Read More »

Popis udruga s odobrenim sredstvima od strane Općine Crnac

Donosi se Odluka o financiranju projekata / programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Crnac nakon raspisanog Natječaja , otvaranja ponuda i bodovanja Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata kako slijedi: 1. DVD-u Veliki Rastovac odobrava se za pod 1) kulturne manifestacije –Naziv Projekta pod b) „Kobasicijada Veliki ...

Read More »

Javni natječaj za povjeravanje kom. poslova – nerazvrstane ceste i kanali na području Općine Crnac

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ broj 36/95, 70/97 ,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 ,82/04, 110/04, 178/04, 39/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 35/15) i članka 13. Odluke  o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj 08/2015) načelnik općine Crnac dana  27. siječnja 2016. godine  objavljuje ...

Read More »

Godišnji plan natječaja za financiranje programa/projekata Udruga za 2016.

Godišnji plan natjećaja za udruge Općina Crnac za 2016. godinu

Read More »

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka

Na temelju članka 7. stavka 2 . Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe   (Narodne novine br.  24/11, 61/11 i 27/13) i  članka 40.  Statuta Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac 01/013), načelnik Općine Crnac, donosi O D L U K U o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Crnac za 2016. godinu Članak 1. ...

Read More »
Skip to content