Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac

ZRINSKA 2
33507 CRNAC

telefon: 033-683-072, 033-683-168
fax: 033-683-167

e-mail: opcina.crnac@vt.htnet.hr

PROČELNIK: Danijel Jozić, mag.iur.

Mob: 099-334-7850

Rješenje o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

DJELATNICE:

1. Ivona Hegediš Vida – referentica za knjigovodstvo i računovodstvo
2. Karmela Špoljarić – referenta za administrativne i opće poslove