Predstavničko tijelo Općine Crnac

Predstavničko tijelo Općine Crnac

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: TOMISLAV BOŠNJAK, mag.educ.phys.et inf.

POTPREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: MARIJA ČUNKO FRIDL

ČLANICE/ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CRNAC:

  1. TOMISLAV BOŠNJAK
  2. MARIJA ČUNKO FRIDL
  3. IVICA ŠPOLJARIĆ
  4. DANIJEL HOLEŠ
  5. MARIN FARKAŠ
  6. MILEVA LONČAR
  7. ROMANO LONČAREVIĆ
  8. SARA ŠTEGER
  9. FILIP VIDOVIĆ
  10. PAVAO VIDA