Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC
Klasa:021-05/2015-01/ 01
Urbroj:2189-13/2015-01/01

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac,  s a z i v a m  11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 26. veljače  2015. godine (ČETVRTAK  ) s početkom u  13 ,00 sati.

Sjednica će se održati u Lovačkom domu u Malom Rastovcu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1.  Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa  10.  sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac
2.  Aktualni sat
3.  Donošenje Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Crnac
4.  Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa za načelnika Općine Crnac
5.  Izvješće Načelnika o  radu za razdoblje  01. 07. 2014.  – 31. 12. 2014. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.