Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC

Klasa:021-05/2015-01/ 04
Urbroj:2189-13/2015-01/01

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac,  s a z i v a m    12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 16. travnja   2015. godine ( četvrtak) s početkom u  20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa  11.  sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Crnac,
4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Crnac,
5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,
6. Donošenje Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnoj mjeri zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Crnac,
7. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Crnac za razdoblje 2015 – 2020.,
8. Donošenje Odluke  o izradi  razvojnog dokumenta; Strategije održivog razvoja poljoprivrede Općine Crnac za razdoblje 2015-2020.
9. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom na području Općine Crnac,
10. Razmatranje prijedloga te donošenje Odluke o imenovanju Trga poginulih hrvatskih branitelja Josipa Klobučara i Vlade Golika.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.

DOSTAVITI:

1. Vijećnicima Općine Crnac 1-12
2. Načelniku Općine Crnac
3. Zamjeniku načelnika Općine Crnac
4. Radio Orahovica
5. Zapisnik
6. Pismohrana