Saziv 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC
Klasa:021-05/2015-01/ 06
Urbroj:2189-13/2015-01/01

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac,  s a z i v a m    13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 28. svibnja   2015. godine ( četvrtak) s početkom u  12,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa  12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Crnac za  2014. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2014. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu,
8. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Crnac za 2014. godinu,
9. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Crnac za 2014. godinu,
10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Općine Crnac za  2014. godinu,
11. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu,
12. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
13. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na području Općine Crnac za 2014. godinu,
14. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Crnac za 2014. godinu,
15. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Crnac
16. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2014. godini,
17. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje za Općinu Crnac,
18. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Crnac,
19. Donošenje Plana aktivnosti u pripremi i provedbi mjera zaštite od požara u žetvi za 2015. godinu,
20. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.