Općina Crnac donijela odluke o sufinanciranju prijevoza učenika, školske kuhinje, te isplati naknade za udžbenike

Općina Crnac donijela je nekoliko redovnih Odluka. Tako je donesena Odluka kako će Općina sufinancirati mjesečnu kartu u iznosu od 10 posto cijene mjesečne karte učenicima od prvog do četvrtog razreda s područja Općine Crnac, a koji pohađaju srednje škole u Orahovici i Donjem Miholjcu te koriste autobusni prijevoz i svakodnevno putuju u školu. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu i primjenjivat će se za razdoblje rujan – prosinac 2016. godine. S “Panturistom” d.o.o. Osijek, načelnik Mato Damjan zaključit će Ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza učenika korisnika mjesečne đačke karte.

Načelnik Mato Damjan donio je i Odluku o Općinskom sufinanciranju cijene školske kuhinje za svu djecu s područja Općine Crnac koja pohađaju Osnovnu školu “Ivan Goran Kovačić” Zdenci s 50% od iznosa cijene mjesečno po učeniku. Sredstva su osigurana u Proračunu Općine. Također, donesena je i Odluka o jednokratnoj isplati novčane naknade u visini cijene udžbenika roditeljima djece 1. razreda osnovne škole za područne škole Crnac i Veliki Rastovac. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2016. godinu.