Sjednica Općinskog vijeća 28. listopada

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 28. listopada 2016. godine (petak) s početkom u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći D N E V N I R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu,
3.1. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za razdoblje 01. 01. 2016 – 30. 06. 2016. godine,
3.2. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01. 01. 2016 – 30. 06.
2016. godine,
3.3. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za razdoblje 01. 01.2016 -30.06. 2016. godine,
3.4. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Crnac za razdoblje 01. 01.2016 -30.06. 2016. godine,
3.5. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Crnac za razdoblje 01. 01.2016 -30.06. 2016. godine,
3.6. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na području Općine Crnac za razdoblje 01. 01. 2016.-30.06.2016. godine
3.7. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Crnac za razdoblje 01. 01.2016 -30. 06. 2016. godine,
3.8. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Crnac za razdoblje 01. 01.2016 -30. 06. 2016. godine,
3.9. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01. 01.2016 -30. 06. 2016. godine,
3.10. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Crnac za razdoblje 01. 01.2016 -30. 06. 2016. godine,
3.11. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Crnac za razdoblje 01. 01.2016 -30. 06. 2016. godine
3.12. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.2016.-30.06. 2016.
4. Donošenje Zaključka o usvaju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Crnac za razdoblje 01. 01. 2016. do 30. 09. 2016. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.