Vijećnici općine Crnac usvojili Proračun za 2017. godinu

Vijećnici općine Crnac održali su svoju 23. sjednicu u ovom sazivu pod predsjedanjem predsjednika Zdenka Čape. Nakon uvodnog Aktualnog sata, donijeta je Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu. Prihodi i primici su utvrđeni u ukupnom iznosu od 4.821.465,00 kuna, što je manje za 12.209,00 kuna ili 0,26%, a rashodi i izdaci, uključujući i financijski rezultat iz prethodnog razdoblja, uravnotežuju se s navedenim prihodima.

Nakon toga, vijećnici su usvojili Proračun Općine za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu te Plan razvojnih programa. Proračun je usvojen u iznosu 4.497.448,00 kuna.

Osim toga, donesena je i Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu, Godišnja analiza sustava Civilne zaštite te Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Crnac.