Odluka o iznosu jednokratne pomoći za rođenje djeteta

Na temelju članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi Klasa: 551-01/2011-01/03, Urbroj: 2189-13/2011-01/01, od 15. prosinca 2011. godine, te članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013) od 15. prosinca 2011. godine, načelnik Općine Crnac dana 02. siječnja 2017. godine , donosi

ODLUKU o iznosu jednokratne pomoći za rođenje djeteta

Članak 1.
Sukladno članku 14. Odluke o socijalnoj skrbi Klasa: 551-01/2011-01/03, Urbroj: 2189-13/2011-01/01, od 15. prosinca 2011. godine, načelnik Općine Crnac donosi Odluku da će jednokratna pomoć za rođenje djeteta od 01. 01. 2017. godine iznositi 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete.

Članak 2.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta imaju roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Crnac.

Članak 3.
Prilikom podnošenja Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć roditelj je dužan priložiti : fotokopiju rodnog lista za dijete, domovnicu za dijete, fotokopije osobnih iskaznica za oba roditelja, te fotokopiju žiro-računa.

Članak 4.
Ova Odluka primjenjivati će se od 01. 01. 2017. godine, i objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Crnac .

 

Klasa: 022-05/16-01/52
Urbroj:2189-13/16-01/01
Crnac, 31. 12. 2016.

Odluka o iznosu jednokratne pomoći za rođenje djeteta za 2017.