Odluka o isplati uskrsnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine

Na temelju članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013), Načelnik Općine Crnac dana 06. travnja 2017. godine donosi

O D L U K U o isplati uskrsnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine

I

Osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama, te umirovljenicima koji primaju do 1.500,00 kuna mirovine, uoči Uskrsnih blagdana isplatiti će se uskrsnica u iznosu od 150,00 kuna.
Uskrsnica će se isplaćivati od 10. do 13. travnja 2017. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Crnac za 2017.

II

Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu uskrsnice na način utvrđen u stavku I ove Odluke, dužni su prilikom isplate službenoj osobi dostaviti osobnu iskaznicu, OIB, zadnji odrezak od mirovine ili socijalne pomoći, a nezaposlene osobe dokaz da su prijavljene na HZZO-u.

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Crnac.

OPĆINA CRNAC
NAČELNIK