POZIV NA PISANO TESTIRANJE

Sukladno uvjetima utvrđenim u Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Crnac na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 82, od 23. kolovoza 2017. godine, prethodna provjera znanja (pisano testiranje i intervju) za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja održat će se

– u ponedjeljak, 04. rujna 2017. godine u 08,00 sati u prostoriji Jedinstvenog upravnog odjela Općine Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac.

NAPOMENA: Kandidati su na testiranje dužni ponijeti kemijsku olovku, te predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na propisima navedenim na web stranici Općine Crnac (NATJEČAJI – Javni natječaj za imenovanje pročelnika ). Pisano testiranje traje 30 minuta.

S kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja Povjerenstvo će istog dana provesti intervju s početkom u 10 sati istoga dana u uredu načelnika Općine Crnac.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove na testiranje, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava, kao i onima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja bit će upućena pisana obavijest uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: opcina.crnac@vt.htnet.hr 033/683-072 Karmela Špoljarić.