Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja općine Crnac

Općina Crnac pokrenula je projekt pod nazivom ”Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja općine Crnac” koji je financiran u 100% iznosu od strane Europskog socijalnog fonda, a riječ je o Operativni program učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020. vrijednosti 2.159.751,72. Projekt je izradila Razvojna agencija VIDR-a Virovitičko-podravske županije:

-Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Cilj poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. – kaže Karolina Ilić iz agencije VIDRA Virovitičko-podravske županije te dodaje:

-Trenutne prilike stanovništva Virovitičko-podravske županije obilježene su nekolicinom negativnih trendova negativnim prirastom, većim starenjem stanovništva i sve većom stopom migracije stanovništva iz županije.Stopa nezaposlenosti Virovitičko-podravske županije iznosi 29,6% što županijusvrstava na sami vrh prema nezaposlenosti odnosno 2 mjesto u Republici Hrvatskoj. Suočeni s negativnim trendovima i alarmantnim stanjem u koštac s rješavanja istog uhvatila seOpćina Crnac jedna od 13 općina u sastavu Virovitičko-podravske županijeprijavljujući svoj projektni prijedlog na otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga. – kaže Ilić. Ovaj projekt puno će pomoći pri zapošljavanju na području općine Crnac:

-Općina Crnac ovim projektnim prijedlogom, kroz projektne aktivnosti zaposlit će 12 žena s naglaskom na starije od 50godina uključujući i žene u nepovoljnom položaju koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika pružajući im pomoć i podršku, istodobno smanjujući svoju i njihovu socijalnu isključenost i rizik od siromaštva. Također kroz aktivnosti predviđeno je i obrazovanje i osposobljavanje žena što će doprinijeti cjeloživotnom obrazovanju i učiniti ih kvalitetnijim radnim kadrom konkurentnijim na tržištu rada. Tijekom 2 godine zapošljavanja ciljna skupina će prikupiti dodatno radno iskustvo i osobne te profesionalne vještine brigom za krajnje korisnike što će im uz završen program obrazovanja i osposobljavanja biti dodatne referenca pri budućem zapošljavanju. – rekao je načelnik općine Crnac Mato Damjan.