Odlukom načelnika općine Mate Damjana odobrena su sredstva za subvencioniranje nabavke školskih udžbenika

Obavještavamo roditelje/skrbnike da je načelnik općine Mato Damjan  donio Odluku o odobravanju sredstava za subvencioniranje  nabavke školskih udžbenika,  za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole s područja općine Crnac, sa 50% od cijene udžbenika koju plaća roditelj /skrbnik učenika, u obliku vaučera.

Općina Crnac će popis učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole dostaviti u knjižaru “Libra” Orahovica, gdje će se vaučeri i realizirati.

Ova Odluka je još jedan od pokazetelja da Općina Crnac nastavlja sa dobrom praksom sufinanciranja nabavke udžbenika i školskog pribora za osnovnoškolce s prebivalištem na području Općine Crnac.