Virovitičko-podravska županija i osam općina, Čađavica, Sopje, Zdenci, Nova Bukovica, Mikleuš, Čačinci, Crnac, Voćin zajedno u projektu kojim će omogućiti brzi internet za stanovnike ovoga kraja

Brzi internet u bliskoj budućnosti bit će od iznimne važnosti. Nazivaju ga i „autocesta budućnosti“, a kako bi stanovnici 5.613 stambenih jedinica na području osam općina Virovitičko-podravske županije, u toj budućnosti imalo brzi internet, Županija je potpisala Sporazum o poslovnoj suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Uz župana Igora Androvića, ugovor su potpisali načelnici ili zamjenici sljedećih općina: (Čađavica) Mirko Rončević, (Sopje) Berislav Androš, (Zdenci) Tomislav Durmić, (Nova Bukovica) Tomislav Bračun, (Mikleuš) Milan Dundović, (Čačinci) Mirko Mališ, (Crnac) Mato Damjan i zamjenik načelnika Općine Voćin, Roko Perić.

– Virovitičko-podravska županija se uključila zbog kapaciteta pomoći, kako bi zajedno s osam općina, lakše, brže i kvalitetnije izradili projekt koji će se sufinancirati kroz fondove Europske unije. Time će buduća mreža Pojasa širokopojasnog interneta biti u vlasništvu općina i one će s njom raspolagati. Time će cijela Županija biti pokrivena Pojasom širokopojasnog interneta, jer Grad Virovitica ide u taj projekt s pet općina (Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina i Suhopolje), te gradovi Slatina i Orahovica. Tako će cijela županija biti pokrivena brzim internetom, tzv. “autocestom budućnosti” koja će puno značiti za razvoj gospodarstva – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Predviđeno je kako bi ovaj projekt, kada se izradi, bio u vrijednosti od 60 do 80 milijuna kuna. Nakon postavljanja svjetlovodnih niti, općine će postati vlasnici mreže, koju će tada iznajmljivati operaterima. Očekuje se da bi se investicija vratila za pet godina, a nakon toga bi sredstva bila prihod općina. Načelnici općina su izrazili zahvalnost Virovitičko-podravskoj županiji i županu Igoru Androviću na pomoći i općinama i svim stanovnicima koji žive na ovom području, kako bi u budućnosti imali brzi internet kao i veliki gradovi. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)