Obavijest o provođenju deratizacije na području Općine Crnac

Deratizacija na području Općine Crnac provoditi će se u vremenu od 22. do 23. listopada 2019. godine.

Djelatnici tvrtke Pestrid d.o.o., Bilje provest će uništavanje štakora obilaskom svih domaćinstava i gospodarskih objekata.
Zatrovani mamci bit će izloženi i na i uz sva mjesta na kojima se obično pojavljuju glodavci (štakori) te na putove njihova kretanja i zadržavanja (podrumi, šupe i sl.).