Podjela prigodnih poklona za djecu Općine Crnac

Općina Crnac osigurala je i ove godine božićne darove za djecu s prebivalištem na području općine, predškolskog uzrasta i uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole.

Podjela darova bit će u petak, 20. prosinca 2019. s početkom u 10,30 u zgradi Osnovne škole  za djecu iz Crnca, Milanovca, Breštanovca, Suhe Mlake i Žabnjače.

U ponedjeljak 23. prosinca 2019. s početkom u 12,15 u zgradi domu DVD-a Veliki Rastovac za djecu iz Velikog Rastovca, Novog i Starog Petrovog Polja, Malog Rastovca.

SKonicaMino19121814300