Javni natječaj za sufinanciranje udruga u 2020. godini

Načelnik Općine Crnac dana 15. siječnja 2020. godine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2020. GODINU

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Na ovaj Javni natječaj mogu se prijaviti udruge čiji projekti obuhvaćaju slijedeća područja:
a) kultura i tradicija – kulturne manifestacije:
– Poklade Crnac 2020. godine
– Kobasicijada Veliki Rastovac 2020. godine
– Memorijalni turniri u Velikom Rastovcu i Crncu.

b) sport – za redovan rad sportskih udruga
– troškovi natjecanja (troškovi sudaca, delegate, kotizacije, režijski troškovi, nabava sportske opreme)
– sport – za kapitalna ulaganja

c) socijalna i zdravstvena skrb
d) humanitarne djelatnosti
e) udruge proistekle iz Domovinskog rata
f) skrb o invalidima

U nastavku tekst Natječaja i obrazac prijave:

Javni natječaj za udruge za 2020. godinu

Obrazac prijave – Javni natječaj za udruge za 2020. godinu