Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – dan objave 20.02.2020.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac, KLASA: 320-02/19-01/ 20, URBROJ: 2189/13-01-19-1- od 10. prosinca 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Crnac objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac

 

Tekst natječaja s obrascima u nastavku teksta:

natječaj za zakup – općina Crnac – objava 20.02.2020.