OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMA

Poštovani građani,

obavještavamo Vas da do daljnjega Općina Crnac ne prima stranke.

Radno vrijeme službenika i namještenika je regulirano radnima danima od 8,00 do 12 sati.

U slučaju hitnosti možete nas kontaktirati na broj telefona 683-072 i e-mail: opcina.crnac@vt.htnet.hr