ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA “USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI CRNAC”

U prostorijama Općine Crnac, danas 17. veljače 2021. godine, održana je početna konferencija projekta “Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Crnac”. Pozdravnim govorom konferenciju je otvorio načelnik općine Crnac Mato Damjan, koji je tom prilikom izjavio: „Ukupna vrijednost projekta iznosi 178.750,00 kuna od kojih je 85% bespovratnih, dobivenih putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija dok će razliku pokriti Općina Crnac iz vlastitih proračunskih sredstava. Općina Crnac prijavila je projekt Uspostava molbilnog reciklažnog dvorišta u Općini Crnac na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Uspostava reciklažnih dvorišta ( K.K.06.3.1.16.)“, koji se financira kroz Kohezijski fond. Uz sredstva za mobilno reciklažno dvorište, Općina Crnac se prijavila na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada tako da će i ovoga puta Općina Crnac u ukupnom trošku sudjelovati s manjim udjelom, sa svega 15% sredstava.

Prezentaciju o samome projektu održao je Danijel Jozić, voditelj projekta, koji je kazao da projekt obuhvaća tri aktivnosti: Aktivnost nabave mobilnog reciklažnog dvorišta ( provedba postupka javne nabave, te dopremu i uspostavu mobilne jedinice na području općine ), 2. Aktivnost upravljanja projektom i 3. Aktivnost promidžbe i vidljivosti. Mještani će o projektu biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Crnac, letaka te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja reciklažnog dvorišta, pravilan načina postupanja s otpadom i vrste otpada će se u reciklažnom dvorištu moći odložiti.

Projektom Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta Općina Crnac želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom.