Sazvana 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac za 24. veljače 2020. godine ( srijeda )

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Crnac Filip Vidović sazvao je

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za 24. veljače 2020. godine ( srijeda )

Sjednica će se održati u Mjesnom domu u Crncu, Zrinska 2, s početkom u 19,00 sati

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,

  2. Aktualni sat,

  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o izmjena i dopunama Statuta Općine Crnac,

  4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Crnac za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,

  5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju,

  6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac,

  7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnine u korist Općine Crnac,

  8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu – ustanovi dječji vrtić „Lipa“ Čađavica,

  9. Razno

Poziv u nastavku:

22. sjednica Općinskog vijeća