Objava kandidacijskih lista za Općinsko vijeće Crnac i za načelnika Općine Crnac – 30.04.2021. u 09,24 h

 

Pravovaljana kandidacijska lista – DP

Pravovaljana kandidacijska lista – HDZ

Pravovaljana kandidacijska lista – HSS

Vijeće Crnac – zbirna lista

Načelnik Crnac – zbirna lista

Pravovaljana kandidatura – Damjan

Pravovaljana kandidatura – Lončarević