Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – SUŠA

Pixabay, ilustracija

O B A V I J E S T

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Crnac da je župan Virovitičko – podravske županije donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom za područje Općine Crnac na jarim ratarskim te povrtlarskim, industrijskim i voćarskim poljoprivrednim kulturama – na kojima je moguće utvrditi nastalu štetu.

Štete se mogu prijaviti na obrascima EN – P koji se mogu podići u prostorijama Općine.

Podnositelji prijava su dužni uz prijavu dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIBU, popis katastarskih čestica na kojima je nastala šteta, preslika zahtjeva za potporu list A i list B, obrazac izjavu da usjevi nisu osigurani.

Ispunjeni obrasci predaju se u Općini najkasnije do 18. kolovoza 2022. godine.

obavijest – suša

Izjava da usjevi nisu osigurani

OBRAZAC EN-P