Obavjest o tretiranju komaraca na području Općine Crnac

Tvrtka Pestrid d.o.o. obavještava da će se vršiti tretiranje komaraca na području Općine Crnac dana 28. lipnja 2023. u vremenu od 19:00 – 22:00 sata

Operativni plan_adulticidni tretman komaraca_Općina Crnac