Odvoz otpada – obavijest

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I KOMUNALNOG OTPADA U
2024. GODINI

Komunalne usluge odvoza otpada na području Općine Crnac obavlja Papuk d.o.o. svakog drugog petka počevši

od 05. 01. 2024. godine

Korisnici su dužni na dan odvoza iznijeti posude ili vreće za otpad ispred ulaza svojih objekata najkasnije do 07,00 sati.

RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA (PAPIR I PLASTIKA) SA PODRUČJA OPĆINA CRNAC ZA 2024. GODINU
16.01.2024.
13.02.2024.
19.03.2024.
16.04.2024.
21.05.2024.
18.06.2024.
16.07.2024.
20.08.2024.
19.09.2024.
22.10.2024.
22.11.2024.
17.12.2024.

OPĆINA CRNAC ODVOZ SMEĆA