Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Općina Crnac nastoji svoje mrežne stranice www.opcina-crnac.hr  učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Općine Crnac www.opcina-crnac.hr.

 Stupanj usklađenosti 

Mrežna stranica www.opcina-crnac.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, možda nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama – ovisno o vrsti invaliditeta te vrsti pomoćne tehnologije.

  • Razumljivost

Nema poteškoća.

  • Stabilnost

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Općina Crnac je provela korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Na mrežnoj lokaciji www.opcina-crnac.hr dodan je add-on koji omogućava povećavanje i smanjivanje teksta, prijenos u sive tonove, veći kontrast, negativni kontrast, svjetlu pozadinu, podcrtavanje linkova i prijenos u čitljiviji font.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24.07.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Crnac.

 Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.opcina-crnac.hr korisnici mogu uputiti putem:

  • e-maila: opcina.crnac@vt.t-com.hr
  • telefonom: 033 / 683-072
  • poštom: Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem: