Izvršno tijelo

NAČELNIK OPĆINE CRNAC:

MATO DAMJAN, CRNAC, RADIĆEVA 23

telefon: 033-683-064
fax: 033-683-167

e-mail: opcina.crnac@vt.htnet.hr