Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac

ZRINSKA 2
33507 CRNAC

telefon: 033-683-072, 033-683-168
fax: 033-683-167

e-mail: opcina.crnac@vt.htnet.hr

PROČELNIK: Danijel Jozić, mag.iur.

danijozic@gmail.com

Mob: 099-334-7850

Rješenje o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

SLUŽBENICI:

1. Ivona Hegediš Vida – referentica za knjigovodstvo i računovodstvo
2. Karmela Špoljarić – referentica za administrativne i opće poslove

 

KOMUNALNO REDARSTVO

  1. IGOR ČIČEK, komunalni redar –  099/350-8872