Mjesna samouprava

Općina Crnac sastoji se od 10 naselja to:

1.  CRNAC

2. MILANOVAC

3.  BREŠTANOVCI

4.  MALI RASTOVAC

5.  VELIKI RASTOVAC

6.  NOVO PETROVO POLJE

7.  NOVO PETROVO POLJE

8.  SUHA MLAKA

9. ŽABNJAČA

10. KRIVAJA PUSTARA