Mjesna samouprava

Općina Crnac sastoji se od 10 naselja i 8 mjesnih odbora i to:

1. MJESNI ODBOR CRNAC ( ZA NASELJA CRNAC, ŽABNJAČA, KRIVAJA PUSTARA)
2. MJESNI ODBOR MILANOVAC ( ZA NASELJE MILANOVAC)
3. MJESNI ODBOR BREŠTANOVCI (ZA NASELJE BREŠTANOVCI)
4. MJESNI ODBOR MALI RASTOVAC (ZA NASELJE MALI RASTOVAC)
5. MJESNI ODBOR VELIKI RASTOVAC (ZA NASELJE VELIKI RASTOVAC)
6. MJESNI ODBOR NOVO PETROVO POLJE ( ZA NASELJE NOVO PETROVO POLJE)
7. MJESNI ODBOR STARO PETROVO POLJE (ZA NASELJE NOVO PETROVO POLJE)
8. MJESNI ODBOR SUHA MLAKA ( ZA NASELJE SUHA MLAKA)

PREDSJEDNICI MJESNIH ODBORA:

1. CRNAC – MARIJAN BOGNAR
2. MILANOVAC – EVA JELEČ
3. BREŠTANOVCI – LUKA LIČINA
4. MALI RASTOVAC – TOMO PLEŠA
5. VELIKI RASTOVAC – DOMINIK ŠTEGER
6. NOVO PETROVO POLJE – NEVENKA MAZOK
7. STARO PETROVO POLJE – JOSIP ČUNKO
8. SUHA MLAKA – LJUBISLAV GVOZDENOVIĆ