Kontakt

Općina Crnac

Adresa: Zrinska 2, 33507 Crnac

Telefon: 033 / 683-072, 033 / 683-064

Fax: 033 / 683-167

OIB: 33857361165

E-mail: opcina.crnac@vt.htnet.hr

    Ime i prezime (potrebno unijeti)

    E-mail (potrebno unijeti)

    Naslov poruke

    Tekst poruke

    PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU (1)