O općini

Općina Crnac je jedinica lokalne samouprave koja se osniva , u pravilu, za podruĉje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedniĉkim interesima  stanovništva.

Općina Crnac obuhvaća područje naselja: Breštanovci, Crnac, Krivaja Pustara, Mali Rastovac, Milanovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Suha Mlaka, Veliki Rastovac, Žabnjača.
Područje Općine Crnac utvrđeno je Zakonom, a granice idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegov sastav.

Sjedište Općine Crnac  je u Crncu, ulica Zrinska 2, 33507 Crnac.

Općina Crnac ima grb, zastavu, svečanu zastavu.

Grb Općine Crnac je  povijesni grb Općine Crnac.

Veličina grba je 5/6 (širina:visina) boja je zelena i tamno žuta.

Grb Općine Crnac je četverokutog oblika u kojem je donji dio štita grba zaobljen prema vanjskoj strani. Grb je zelene boje, što predstavlja temeljnu privrednu granu općine – ratarstvo i šumarstvo općine, kao i reljef općine, izrazito nizinskog područja.

U središnjem dijelu glave štita grba su toponomistički simboli općine prikazani u obliku dvije prekrižene (u donjem dijelu) grančice hrasta cera i hrasta lužnjaka.

Naziv Općine Crnac dolazi od mjesta Crnac, a ovo pak od hrasta cera, kojih je na ovim područjima bilo puno više nego danas.

Drugo najveće mjesto u istoj općini je Veliki Rastovac, koji također ima toponim hrasta  (Hrastovac ili Rastovac).

Grančice se međusobno razlikuju u nijansama izgleda hrastovih listova i plodova. Grančice se u podnožu spajaju i čine jedinstveni lik (oblik križa dijagonalno postavljenim granama asociraju na križ od trstike Sv. Ivana Krstitelja).

Sv. Ivan Krstitelj je zaštitnik Općine Crnac. Elementi grba kao i sam grb omeđeni su crnom linijom.

Zastava Općine Crnac pravokutnog je oblika i žute boje u čijem se središtu nalazi grb Općine Crnac. Zastava općine Crnac omeđena je crnom linijom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine Crnac.

Dan Općine Crnac je 24. lipnja (blagdan sv. Ivana Krstitelja)  koji se svečano  slavi kao općinski blagdan.